Hem

Gustavsbergs porslinsmuseums vänner


AKTUELLT

Studiebesök på Sveriges VVS-museum

Måndag 15 april kl. 13.00 besöker vi VVS-museet på Archimedesvägen 1 i Bromma. Anmälan till Gunilla Lindholm, gunillalindholm@bredband.net
Kostnad 50 kr.


Årsmöte 19 mars 2019

Årsmötet var välbesökt med intressanta programpunkter. Förutom val av ny styrelse, se nedan, berättade Fredrik Nornvall från Värmdö kommun om hur ombyggnaden av Torkhuset fortskrider. 

Konstnären och keramikern Lisa Wallert presenterade på ett mycket fängslande sätt sitt arbete och sina verk.
Till ny ordförande i vänföreningen valdes Gunilla Lindholm, tidigare vice ordförande. Marianne Landqvist avtackades och prisades för sina stora insatser i att rädda museet med bland annat ett hedersmedlemskap, tillsammans med sin man Janne Landqvist.
Nya styrelsen

Program våren 2019

Medlemsprogrammet för resten av våren finns nu att ladda hem här.


Program vårvintern 2019

Medlemsprogrammet finns nu att ladda hem här.

 

Gustavsbergs Porslinsmuseum har stängt för renovering

Nationalmuseum låter meddela, att man håller fast vid att öppna framåt sommaren detta år. Hur stor del av museet som då är klart är osäkert. 

Vi i vänföreningen fortsätter vår verksamhet som vanligt. Håll utkik här på webben för mer information!

 

Porslinsmuseet till Nationalmuseum

Kommunstyrelsen i Värmdö kommun tog den 7 februari 2018 ett enigt beslut om att godkänna överlåtandeavtalet, som nu också är påskrivet av de bägge parterna. Innebörden är i korthet följande:

Avtalet träder i kraft den 1 juni 2018.

Värmdö kommun – som äger Torkhuset – kommer att renovera hela byggnaden, inklusive Kakelugnsrummet. Ett specifikt åtgärdsprogram har tagits fram mellan parterna med stöd av tekniska konsulter.

Nationalmuseum kommer att ha en öppetperiod från slutet av maj t.o.m. september med början 2019. Under den tiden är öppettiderna tisdag-fredag 11-17 och lördag-söndag 11-16. Resterande tid skall museet hållas öppet fredag-söndag 11-16. Detta sistnämnda sker med benägen hjälp från Värmdö kommun.

All personal är anställd av Nationalmuseum.

 

Porslinets dag 26/8 2018

Marianne Landqvist berättade om porslinsfabrikens keramiska och tekniska utveckling.

Ursula Malmström Nehm inbjöd till en vandring i hamnområdet där hon berättade om olika byggnader m.m.

Gunilla Lindholm berättade vid vårt bord om dessinatören och arkitekten Magnus Isaeus, som ritat flera hus i Gustavsberg.

Inger Hasselberg redogjorde för vår förenings kamp för att bevara porslinsmuseet i sina ursprungliga lokaler.

 

Medlemskap i föreningen kostar 125 kr per år,

familj 200 kr, studerande 50 kr, företag 500 kr. Pg 4434460-4.

Ladda hem plusgiroblankett här

Gustavsbergs porslinsmuseums vänner grundades 1997 och har idag ca 330 medlemmar.

Föreningens syfte är att vi tillsammans ska arbeta för en positiv utveckling för Gustavsbergs Porslinsmuseum.


Verksamheten innehåller föreläsningar, visningar, studiebesök och kortare eller längre resor till keramiskt och industrihistoriskt intressanta resmål. Föreningen har till exempel varit i Danmark, Tyskland, England och Helsingfors.


Årligen avsätts en summa till en museifond som har använts till att köpa in stolar, pallar, spotlights och souvenirer samt till omgestaltning av basutställningen Det vita guldet. 2014 gick bidraget till en högtalarväst för museet.

Följ utvecklingen om porslinsmuseet här på hemsidan eller i vår Facebookgrupp:

Porslinsmuseets vänner

Gustavsbergs Porslinsmuseum är idag inrymt i vad som benämns som Torkhuset och dess södra flygel, f.d. Brännugnshuset med ”Målarsalen”, ”Kakelugnsrummet” och ”Blå Blom-rummet”.

Torkhuset är en av fabriksområdets historiskt mest intressanta byggnader från 1876 och påbyggt med en övervåning 1904. Det ritades av arkitekten Magnus Isaeus vilken under en period verkade som mönsterritare på fabriken och som förutom Torkhuset har ritat husen på Grindstugatan och de s.k. Franska byggena på Farstavikens norra sida.

Torkhuset stängdes 2018 och renoveras med sikte på att öppna museet igen under sommaren 2019.

Sökning i Nationalmuseums samlingar

Gå in på www.nationalmuseum.se och välj SÖK I SAMLINGARNA i vänstermenyn eller gå direkt till http://collection.nationalmuseum.se/

Här finns en instruktion som PDF

Kontakta oss på info@porslinsmuseetsvanner.se