Hem

Gustavsbergs porslinsmuseums vänner


AKTUELLT

Begränsade öppettider på museet

Nu arbetar man hårt för att färdigställa museet i sin helhet! Nya montrar från Italien kommer att levereras i september då installationsarbetet också påbörjas. Detta medför begränsade öppettider för Porslinsmuseet under hösten.

15 september – 18 december är delar av porslinsmuseet endast öppet lördagar och söndagar kl. 11.00-16.00, d.v.s. endast tillfälliga utställningen Lisa Larson på entréplan.
Undantag två helger i höst 26-27 september och 3-4 oktober då museet har stängt.
Stängt även fredag 30 oktober, Alla Helgonsafton.

Bänkinsamling till museet!

I samband med att museet öppnade överlämnade Gustavsbergs Porslinsmuseums Vänner en invigningspresent i form av två bänkar till en kostnad av 30 000 kr, medel som tas från föreningens museifond.
Vi fortsätter vår insamling för att köpa in fler bänkar.

Om du vill bidra kan du göra det genom föreningens plusgirokonto 4434460-4. Märk inbetalningen ”Bänk” och ditt namn. Du bestämmer själv hur mycket du vill skänka.
Om du vill skänka en större summa tag kontakt med vår kassör:
Inger Hasselberg, inger.hasselberg@gmail.com eller telefon 070-7667186.

Porslinets helg genomfördes 29-30 augusti
Vänföreningen ordnade tre vandringar i porslinskvarteren och hamnen.

Här kan du ladda hem en karta och ett informationsblad.

Lisa Larson på Gustavsbergs Porslinsmuseum 

Utställningen omfattar cirka 200 föremål varav merparten är från konstnärens tid på Gustavsbergs porslinsfabrik 1954–1980.

Läs mer

Gustavsbergs Porslinsmuseum återöppnar!

Den 16 juni klockan 11.00 öppnar Gustavsbergs Porslinsmuseum på nytt, under kontrollerade former. 

Läs mer på Nationalmuseums hemsida!

Vänföreningen fortsätter planera aktiviteter

Porslinets helg 29-30 augusti förbereds som bäst. Där deltar museet aktivt i planeringen.
Under hösten hoppas vi kunna genomföra våra planerade program: årsmötet, vandringen i porslinskvarteren, besöken på Artipelag, Porslinsfabriken och Villeroy & Boch. Information om dessa kommer att skickas ut i god tid.

Porslinsmuseet kommer som tidigare att erbjuda utställningar som står både längre och kortare tid. Öppningsutställningen om konstnären Lisa Larsons rika produktion för Gustavsbergs porslinsfabrik visas under hela året. Utöver den kommer cirka 2 000 föremål att visas i helt omgestaltade utställningar som belyser fabrikens kulturarv och historia med utgångspunkt i den stora Gustavsbergssamlingen."

Om vänföreningen i Nacka Värmdö Posten

"Några som i högsta grad bidragit till att Porslinsmuseet kunna räddas kvar och i sina lokaler i Torkhuset är Porslinsmuseets vänner med 300 medlemmar. Ordförande Gunilla Lindholm var glad.
– Vi är jätteglada. Det ju tack vare oss som Porslinsmuseet finns kvar. Bara att få ha kvar museet i huset var en kamp. Och just idag har man avtäckt byggställningarna på Gula Byggningen på andra sidan. Det är fantastiskt, sa hon."

Läs hela artikeln

Porslinsmuseet till Nationalmuseum

Kommunstyrelsen i Värmdö kommun tog den 7 februari 2018 ett enigt beslut om att godkänna överlåtandeavtalet, som nu också är påskrivet av de bägge parterna. Innebörden är i korthet följande:

Avtalet träder i kraft den 1 juni 2018.

Värmdö kommun – som äger Torkhuset – kommer att renovera hela byggnaden, inklusive Kakelugnsrummet. Ett specifikt åtgärdsprogram har tagits fram mellan parterna med stöd av tekniska konsulter.

Nationalmuseum kommer att ha en öppetperiod från slutet av maj t.o.m. september med början 2019. Under den tiden är öppettiderna tisdag-fredag 11-17 och lördag-söndag 11-16. Resterande tid skall museet hållas öppet fredag-söndag 11-16. Detta sistnämnda sker med benägen hjälp från Värmdö kommun.

All personal är anställd av Nationalmuseum.

 

Medlemskap i föreningen kostar 125 kr per år,

familj 200 kr, studerande 50 kr, företag 500 kr. Pg 4434460-4.

Ladda hem plusgiroblankett här

Gustavsbergs porslinsmuseums vänner grundades 1997 och har idag ca 330 medlemmar.

Föreningens syfte är att vi tillsammans ska arbeta för en positiv utveckling för Gustavsbergs Porslinsmuseum.


Verksamheten innehåller föreläsningar, visningar, studiebesök och kortare eller längre resor till keramiskt och industrihistoriskt intressanta resmål. Föreningen har till exempel varit i Danmark, Tyskland, England och Helsingfors.


Årligen avsätts en summa till en museifond som har använts till att köpa in stolar, pallar, spotlights och souvenirer samt till omgestaltning av basutställningen Det vita guldet. 2014 gick bidraget till en högtalarväst för museet.

Följ utvecklingen om porslinsmuseet här på hemsidan eller i vår Facebookgrupp:

Porslinsmuseets vänner

Sökning i Nationalmuseums samlingar

Gå in på www.nationalmuseum.se och välj SÖK I SAMLINGARNA i vänstermenyn eller gå direkt till http://collection.nationalmuseum.se/

Här finns en instruktion som PDF

Gustavsbergs Porslinsmuseum är idag inrymt i vad som benämns som Torkhuset och dess södra flygel, f.d. Brännugnshuset med ”Målarsalen”, ”Kakelugnsrummet” och ”Blå Blom-rummet”.

Torkhuset är en av fabriksområdets historiskt mest intressanta byggnader från 1876 och påbyggt med en övervåning 1904. Det ritades av arkitekten Magnus Isaeus vilken under en period verkade som mönsterritare på fabriken och som förutom Torkhuset har ritat husen på Grindstugatan och de s.k. Franska byggena på Farstavikens norra sida.

Torkhuset stängdes 2018 och renoveras med sikte på att öppna museet igen under sommaren 2020.

Kontakta oss på info@porslinsmuseetsvanner.se