Hem

Gustavsbergs porslinsmuseums vänner


AKTUELLT

Ändringar i vårprogrammet

Årsmötet 24 mars skjuts upp tills vidare!
Så snart hälsoläget i landet stabiliserat sig kallar vi till ett nytt möte.
Även visningarna på Villeroy & Boch 15/4 och Gustavsbergs Porslinsfabrik 12/5 ställs in.

Första aktiviteten blir en visning 19 mars kl 18.15 av utställningen Signature Women på Artipelag. En vandring i Porslinskvarteren anordnas 29 april kl 17, öppen för allmänheten. Sist men inte minst: Porslinsmuseet återinvigs på nationaldagen 6 juni!

Här finns det ändrade vårprogrammet

Om vänföreningen i Nacka Värmdö Posten

"Några som i högsta grad bidragit till att Porslinsmuseet kunna räddas kvar och i sina lokaler i Torkhuset är Porslinsmuseets vänner med 300 medlemmar. Ordförande Gunilla Lindholm var glad.
– Vi är jätteglada. Det ju tack vare oss som Porslinsmuseet finns kvar. Bara att få ha kvar museet i huset var en kamp. Och just idag har man avtäckt byggställningarna på Gula Byggningen på andra sidan. Det är fantastiskt, sa hon."

Läs hela artikeln

Museet öppnar på nationaldagen

"Gustavsbergs Porslinsmuseum, som varit stängt för renovering sedan hösten 2017, öppnar igen på Nationaldagen 6 juni. Porslinsmuseet kommer som tidigare att erbjuda utställningar som står både längre och kortare tid. Öppningsutställningen om konstnären Lisa Larsons rika produktion för Gustavsbergs porslinsfabrik visas under hela året. Utöver den kommer cirka 2 000 föremål att visas i helt omgestaltade utställningar som belyser fabrikens kulturarv och historia med utgångspunkt i den stora Gustavsbergssamlingen."

Läs mer på Nationalmuseums hemsida!

Bänkinsamling till museet!

I samband med att museet öppnar sommaren 2020 kommer Gustavsbergs Porslinsmuseums Vänner att överlämna en invigningspresent i form av två bänkar till en kostnad av 30 000 kr, medel som tas från föreningens museifond.
Vi startar nu en insamling för att köpa in fler bänkar.

Om du vill bidra kan du göra det genom föreningens plusgirokonto 4434460-4. Märk inbetalningen ”Bänk” och ditt namn. Du bestämmer själv hur mycket du vill skänka.
Om du vill skänka en större summa tag kontakt med vår kassör:
Inger Hasselberg, inger.hasselberg@gmail.com eller telefon 070-7667186.

20190907_095755
20190906_123031
20190907_152602
20190907_095809
20190905_143932
20190907_165210
20190906_151533
20190907_160543
20190907_175900
20190908_120913

Gotlandsresa

28 medlemmar deltog i en mycket innehållsrik resa på Gotland 5-8 september 2019 under ledning av Marika Bogren. En rapport finns på vår Facebooksida Porslinsmuseets vänner

Programmet för vår resa hittar du här


Sommarutställning

På Porslinets dag 25 augusti 2019 fanns delar av styrelsen på plats för att svara på frågor och ta emot synpunkter på vänföreningens verksamhet. Tillsammans med Gustavsbergs Vänner och företagare i hamnen visades i Kakelugnsrummet en fotoutställning, "Återblick", med gamla bilder från Gustavsberg, som tidigare visats i Gula byggningen 2017.
Även en mindre utställning med både äldre och nyare porslins- och plastföremål som tillverkats i Gustavsberg fanns på plats.
Läs Nacka-Värmdöpostens recension av utställningen.


Porslinsmuseet öppnar till sommaren 2020
Återinvigningen av Gustavsbergs Porslinsmuseum kommer att ske först till sommaren 2020. En tröst är att museet då kommer att få bättre tillgänglighet, bättre säkerhet och bättre klimat.
Inom vänföreningen fortsätter vi oförtrutet med våra olika aktiviteter och ser fram emot den dag vi får besöka ett nyöppnat Porslinsmuseum i ett nyrenoverat och publikvänligt Torkhus.


Porslinsmuseet till Nationalmuseum

Kommunstyrelsen i Värmdö kommun tog den 7 februari 2018 ett enigt beslut om att godkänna överlåtandeavtalet, som nu också är påskrivet av de bägge parterna. Innebörden är i korthet följande:

Avtalet träder i kraft den 1 juni 2018.

Värmdö kommun – som äger Torkhuset – kommer att renovera hela byggnaden, inklusive Kakelugnsrummet. Ett specifikt åtgärdsprogram har tagits fram mellan parterna med stöd av tekniska konsulter.

Nationalmuseum kommer att ha en öppetperiod från slutet av maj t.o.m. september med början 2019. Under den tiden är öppettiderna tisdag-fredag 11-17 och lördag-söndag 11-16. Resterande tid skall museet hållas öppet fredag-söndag 11-16. Detta sistnämnda sker med benägen hjälp från Värmdö kommun.

All personal är anställd av Nationalmuseum.

 

Medlemskap i föreningen kostar 125 kr per år,

familj 200 kr, studerande 50 kr, företag 500 kr. Pg 4434460-4.

Ladda hem plusgiroblankett här

Gustavsbergs porslinsmuseums vänner grundades 1997 och har idag ca 330 medlemmar.

Föreningens syfte är att vi tillsammans ska arbeta för en positiv utveckling för Gustavsbergs Porslinsmuseum.


Verksamheten innehåller föreläsningar, visningar, studiebesök och kortare eller längre resor till keramiskt och industrihistoriskt intressanta resmål. Föreningen har till exempel varit i Danmark, Tyskland, England och Helsingfors.


Årligen avsätts en summa till en museifond som har använts till att köpa in stolar, pallar, spotlights och souvenirer samt till omgestaltning av basutställningen Det vita guldet. 2014 gick bidraget till en högtalarväst för museet.

Följ utvecklingen om porslinsmuseet här på hemsidan eller i vår Facebookgrupp:

Porslinsmuseets vänner

Sökning i Nationalmuseums samlingar

Gå in på www.nationalmuseum.se och välj SÖK I SAMLINGARNA i vänstermenyn eller gå direkt till http://collection.nationalmuseum.se/

Här finns en instruktion som PDF

Gustavsbergs Porslinsmuseum är idag inrymt i vad som benämns som Torkhuset och dess södra flygel, f.d. Brännugnshuset med ”Målarsalen”, ”Kakelugnsrummet” och ”Blå Blom-rummet”.

Torkhuset är en av fabriksområdets historiskt mest intressanta byggnader från 1876 och påbyggt med en övervåning 1904. Det ritades av arkitekten Magnus Isaeus vilken under en period verkade som mönsterritare på fabriken och som förutom Torkhuset har ritat husen på Grindstugatan och de s.k. Franska byggena på Farstavikens norra sida.

Torkhuset stängdes 2018 och renoveras med sikte på att öppna museet igen under sommaren 2020.

Kontakta oss på info@porslinsmuseetsvanner.se